Predstavitev družbe

Nama d. d. Ljubljana je trgovsko podjetje s tradicijo. Ustanovljeno je bilo leta 1946 z namenom zadovoljiti povpraševanje vedno bolj zahtevnih kupcev. Še danes se ime Nama povezuje s ponudbo vsega, kar potrebujemo za udobno življenje. Podjetje je prisotno v slovenskem prostoru že več kot 70 let. Z leti je prihajalo do političnih in gospodarskih sprememb, ki jim je Nama sledila z nenehnim prilagajanjem in izpopolnjevanjem svoje vizije, njeno delovanje pa ves čas temelji na odgovornosti in korektnih odnosih do vseh deležnikov.

Danes je Nama podjetje, ki upravlja z nepremičninami in hkrati nadaljuje tradicijo trgovinske dejavnosti. Poleg trgovine Nama v centru Ljubljane podjetje upravlja s franšizo MANGO in sladolednim barom Grefino v Ljubljani.

Temeljni izziv podjetja je doseganje ključnih ciljev, in sicer na eni strani zadovoljstvo zaposlenih, kupcev in delničarjev družbe ter na drugi strani dobri medsebojni odnosi s poslovnimi partnerji.

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo

Dolgoročni cilj upravljanja družbe je večanje vrednosti družbe ter s tem povečevanje premoženja za delničarje na dolgi rok. Ob tem cilju družba hkrati upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.

Vizija

Naša vizija je upravljati z najboljšimi nepremičninami v Ljubljani (v okviru obstoječega portfelja nepremičnin), postati zbirališče ljudi v centru Ljubljane, povečati število najemnikov, ki prodajajo prepoznavne znamke svetovnega formata, ostati trendsetter v svetu mode in modnih dodatkov srednjega cenovnega razreda

Vrednote

Vrednote družbe se kažejo v odnosih do vseh deležnikov, ki jih vsi zaposleni v družbi vsakodnevno v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem uresničujemo. Naše vrednote so odgovornost, strokovnost, kreativnost ter odzivnost in prožnost.

Lastniška struktura

Struktura lastništva je na dan 15. 06. 2020 naslednja:

Zavarovalnica Triglav d.d

39,07%

GENERALI d.d., Sklad neživljenjskih zavarovanj

33,19%

GENERALI d.d.

15,32%

Delniški vzajemni sklad Triglav steber I

10,97%

Mali delničarji

1,45%

Organi družbe

Nadzorni svet

  • Miha Grilec, predsednik nadzornega sveta
  • Matej Runjak, namestnik predsednika nadzornega sveta
  • Zoran Bošković, član nadzornega sveta
  • Uroš Cvetko, član nadzornega sveta
  • Milena Strle, članica nadzornega sveta (predstavnica zaposlenih)
  • Andreja Kokalj, članica nadzornega sveta (predstavnica zaposlenih)

Javne objave skupščine

Tab 1 Content
Tab 2 Content

OBJAVE V LETU 2020
Finančni koledar pomembnejsih objav v letu 2021.pdf

SEOnet Financni koledar 2021.docx

Nerevidirano porocilo o poslovanju druzbe Nama d.d. Ljubljana za obdobje 1.1 .do 30.9.2020.pdf

SEOnet_Obvestilo_o_seji_NS_25.11.2

Obvestilo o seji NS 26.8.2020
Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Nama d.d. Ljubljana za obdobje 1.1. do 30.6.2020
Obvestilo o seji NS 18.6.2020
Odstopna izjava članice NS - objava_25.5.2020
SEOnet_Obvestilo_koronavirusu_17.3.2020.docx
NAMA letno porocilo 2019.pdf
SEOnet Objava LP2019_27.3.2020.docx
SEOnet Objava Izjava o skladnosti s kodeksom_27.3.2020.docx
Izjava o skladnosti s Kodeksom_27.3.2020.docx
SEO-net objava_16.4.2020.docx

Izjava o neodvisnosti članov 2020 NS MR

Izjava_o_neodvisnosti_clanov_2020_NS_MS

OBJAVE V LETU 2019

SEOnet Obvestilo o seji NS 20.11.2019.docx
SEOnet-Financni-koledar-pomembnejsih-objav-v-letu-2020-20.11.2019.docx
Nerevidirano-porocilo-o-poslovanju-druzbe-Nama-d.d.-Ljubljana-za-obdobje-1.1.-do_1.pdf
Financni-koledar-pomembnejsih-objav-za-leto-2020.pdf
Nerevidirano-porocilo-o-poslovanju-druzbe-Nama-d.d.-Ljubljana-za-obdobje-1.1.-do.pdf
Obvestilo-o-seji-NS-28.8.2019.docx
Nerevidirano-porocilo-o-poslovanju-druzbe-Nama-d.d.-Ljubljana-za-obdbje-1.1.-31..pdf 
Obvestilo-o-seji-NS_27.5.2019.docx
Kodeks-poslovne-etike.pdf
Izjave-o-neodvisnosti-clani-NS-2019.pdf 
Izjava-o-skladnosti-s-Kodeksom_20.3.2019.docx
Obvestilo--Izjava-o-skladnosti-s-Kodeksom_20.3.2019.docx
Obvestilo--Letno-porocilo-za-leto-2018--20.3.2019.docx
NAMA-LETNO-POROCILO-2018.pdf
Objava-odlocbe-o-izidu-prevzemne-ponudbe.docx
Objava-informacije-o-izidu-prevzemne-ponudbe.docx
Mnenje-poslovodstva-ciljne-druzbe.docx
Mnenje-poslovodstva-ciljne-druzbe-o-prevzemni-ponudbi.pdf
Prevzemna-ponudba.pdf
Obvestilo-o-Objavi-prevzemne-ponudbe-za-odkup-delnic-druzbe-Nama-d.docx
Obvestilo-o-seji-NS_17.1.2019.docx
Objava-o-prevzemni-ponudbi---Ljubljanica-040119_1.docx

OBJAVE V LETU 2018

Informacija-o-poslovanju-druzbe-za-prvih-devet-mesecev-poslovnega-leta.docx
Financni-koledar-pomembnejsih-objav-za-leto-2019.pdf
Obvestilo-o-seji-NS_21.11.2018-SK.docx
Nerevidirano-porocilo-o-poslovanju-druzbe-za-prvih-devet-mesecev-leta-2.pdf
Politika-upravljanja-druzbe.pdf
Obvestilo-o-Informaciji-poslovanja-29.8.2018.docx
Nerevidirano-porocilo-o-poslovanju-druzbe-NAMA-d.d.-Ljubljana-za-obdobje-I.-VI.-.pdf
Obvestilo-o-seji-NS-29.8.2018.doc.docx
Statut.pdf
Objava-o-seji-NS.pdf
Notarski-zapisnik-26.redne-skupscine.pdf
Informacija-o-poslovanju-I-III-2018-gradivo.pdf
Obvestilo-o-seji-NS-21.05.2018.pdf
Spremni-tekst--JAVNA-OBJAVA-I-III-2018.pdf
Financni-koledar-2018-1.pdf
Izjava--o-neodvisnosti-clanov-NS-2018---Meta-Berk-Skok.pdf
Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2018---Alja-Dermastja.pdf
Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2018---Andreja-Kokalj.pdf
Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2018---Miha-Grilec.pdf
Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2018---Uros-Cvetko.pdf
Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2018---Zoran-Boskovic.pdf
Obvestilo-o-seji-NS--clan-uprave.docx
Izjava-o-skladnosti-z-dolocbami-Kodeksa.pdf
Letno-porocilo-druzbe-Nama-d.d.-Ljubljana-za-leto-2017.pdf
Letno-porocilo-za-leto-2017.doc
29-1-2018-Obvestilo-o-sklepih-26.-skupscine-delnicarjev.doc
15-1-2018-Prvo-obvestilo-o-26.-skupscini-delnicarjev.doc
25-1-2018-Poslovnik-2018---cistopis.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-24.1.2018.doc

OBJAVE V LETU 2017

Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-13.12.2017.pdf
22-11-2017-Financni-koledar-2018.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017-2.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-22.11.2017.pdf
10-10-2017_Prenehanje-veljavnosti-Sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji-delnic.doc
26-9.2017-Obvestilo-o-sklenjenem-aneksu-k-sporazumu-o-skupnem-nastopu-pri-prodaj.doc
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-30.8.2017.doc
30-8-2017-INFORMACIJA-O-POSLOVANJU-I-VI-2017.pdf
30-8-2017-Informacija-o-poslovanju-druzbe-v-prvem-polletju-2017.pdf
19-7-2017-Podaljsanje-sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji.pdf
11-7-2017-objava-odlocbe-o-izidu-prevzemne-ponudbe.doc
10-6-2017---Andreja-Kokalj---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Alja-Dermastja---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Meta-Berk-Skok---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Miha-Grilec---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
Zoran-Boskovic---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
19-5-2017-Mnenje-poslovodstva-ciljne-druzbe.pdf
19-5-2017-Financni-koledar-2017-1.pdf
17-5-2017-Informacija-o-poslovanju-I-III-2017.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-17.5.2017.doc
10-5-2017-Prevzemna-ponudba.pdf
18-4-2017-Ilirikaobvestilo-o-nameri-za-odkup-delnic.pdf
18-4-2017-Popravek-objave-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-po.pdf
18-4-2017-Objava-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-podjetje-d..pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-15.3.2017.pdf
16-3-2017-Revidirano-nekonsolidirano-letno-porocilo-za-leto-2016--.pdf
16-3-2017-IZJAVA-o-spostovanju-Kodeksa-2016.pdf
16-3-2017-LETNO-POROCILO-2016.pdf
31-1-2017---Ocena-poslovanja-druzbe-za-poslovno-leto-2016.pdf

OBJAVE V LETU 2016

20-12-2016-Podaljsanje-sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji-delnic.doc
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-17.10.2016.doc
29-8-2016---Informacija-o-poslovanju-I-VI-2016.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-29.8.2016.doc
29-8-2016-Informacija-o-poslovanju-I-VI-2016.pdf
05-7-2016---Izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Aljana-Dermastja-2016.pdf
01-07-2016-Statut.pdf
19-5-2016-Sklic-24.-skupscine-delnicarjev-druzbe-NAMA-d.d.-Ljubljana.pdf
18-5-2016-Informacija-o-poslovanju-I-III-2016.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-18.5.2016-1.doc
14-4-2016-Financni-koledar-2016-2.pdf
11-3-2016-Izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Zoran-Boskovic.pdf
11-3-2016-izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Simona-Kozjek.pdf
11-3-2016-izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Miha-Grilec.pdf
11-3-2016-Izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Meta-Berk-Skok.pdf
11-3-2016-Izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Marija-Babnik.pdf
11-3-2016-Izjava-o-neodvisnosti-in-lojalnosti-clana-NS-Andreja-Kokalj.pdf
10-3-206-Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-9.3.2016.doc
10-3-2016-REVIDIRANO-NEKONSOLIDIRANO-LP-2015.pdf
10-3-2016-Revidirano-nekonsolidirano-letno-porocilo-2015.pdf
10-3-2016-Izjava-o-spostovanju-kodeksa-za-leto-2015.pdf
3-2-2016-Financni-koledar-2016-1.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-19.1.2016.doc
21-11-2016-Financni-koledar-2017.pdf
21-11-2016-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2016.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-21.11.2016.doc

OBJAVE V LETU 2015

Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-15.1.2015.doc
10-2-2015-Financni-koledar-2015-1.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-11.3.2015.doc
11-3-2015-Izjava-o-skladnosti-s-Kodeksom-za-leto-2014-1.pdf
11-3-2015-REVIDIRANO-NEKONSOLIDIRANO-LETNO-POROCILO-2014.pdf
11-3-2015-Revidirano-nekonsolidirano-letno-porocilo-za-leto-2014.pdf
22-4-2015-Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta.doc
15-5-2015-Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta.doc
15-5-2015-Informacija-o-poslovanju-I-III-2015_1.pdf
21-5-2015-Objava-sklica-skupscine.doc
17-6-2015-Preklic-in-objava-sklica-skupscine-dne-20.7.2015.doc
19-6-2015-Sprememba-financnega-koledarja-za-leto-2015-2.pdf
19-6-2015-Financni-koledar-2015-2.pdf
STATUT-druzbe-21.7.2015.pdf
25-8-15-Financni-koledar-2015-3.pdf
25-8-15-Sprememba-financnega-koledarja-za-leto-2015-3.pdf
27-8-2015-INFORMACIJA-O-POSLOVANJU-I-VI-2015.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-27.8.2015.doc
6-10-2015-Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta.doc
23-10-2015---Fransiza-Mango.doc
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-18.11.2015.doc
18-11-2015-Financni-koledar-pomembnejsih-objav-za-leto-2016.pdf
18-11-2015-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2015.pdf
24-12-2015-Obvestilo-o-sklenjenem-sporazumu-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji-delnic.doc

OBJAVE V LETU 2014

03-04-2014-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_2.4.2014.doc
03-10-2014-Financni_koledar_2014-2.pdf
03-10-2014-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_1.10.2014.doc
03-10-2014-sprememba_Financnega_koledarja_2014-2.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_6.3.2014.doc
07-03-2014-Izjava_o_spostovanju_Kodeksa_2013.pdf
07-03-2014-Revidirano_letno_porocilo_2013-javna_objava.pdf
07-03-2014-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2013.pdf
12-05-2014-Informacija_o_poslovanju_I-III_2014.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_12.5.2014.doc
12-11-2014-Financni_koledar_2014-4.pdf
12-11-2014-sprememba_Financnega_koledarja_2014-4.pdf
18-11-2014-Financni_koledar_2015.pdf
18-11-2014-Informacija_o_poslovanju_I-IX_2014.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_18.11.2014.doc
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_20.1.2014.doc
20-06-2014-Notarski_zapisnik_poteka_in_sklepov_22._skupscine_druzbe_Nama.pdf
23-10-2014-Financni_koledar_2014-3.pdf
23-10-2014-Sprememba_financnega_koledarja_za_leto_2014-3.pdf
29-08-2014-070125011431.pdf
29-08-2014-Informacija_o_poslovanju_I-VI_2014.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_29.8.2014.doc
REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2013_1.pdf

OBJAVE V LETU 2013

Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_3.10.2013.doc
3-10-2013-Predlog_sodne_poravnave.doc
04-03-2013-Odprto_trgovalno_obdobje_5.3.-12.4.2013.pdf
9-9-2013-Obvestilo_o_prejeti_izpodbojni_tozbi_1.doc
15-11-2013-Financni_koledar_2014.pdf
15-11-2013-Informacija_o_poslovanju_I-IX_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_15.11.2013.doc
17-10-2013-Obvestilo_o_sklenjeni_sodni_poravnavi.doc
17-10-2013-Zapisnik_z_dne_16.10.2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_18.12.2013.doc
Poslovnik_o_delu_nadzornega_sveta_18.12.2013.pdf
20-12-2013-Sprememba_financnega_koledarja_2014-1.pdf
21-06-2013-Obvestilo_o_sklepih_skupscine.doc
21-08-2013-Financni_koledar_pomembnejsih_objav__za_leto_2013-3.pdf
24-10-2013-Obvestilo_o_izplacilu_dividend.doc
28-08-2013-INFORMACIJA_O_POSLOVANJU_I-VI_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_28.8.2013.doc
04-03-2013-Financni_koledar_2013-1.pdf
04-03-2013-Izjava_o_skladnosti_s_Kodeksom.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_4.3.2013.doc
04-03-2013-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2012.pdf
04-03-2013-Revidirano_nekonsolidirano_letno_porocilo_za_leto_2012.pdf
14-05-2013-Informacija_o_poslovanju_I-III_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_14.5.2013_1.doc
17-01-2013-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_17.1.2013.doc
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Andreja_Kokalj.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Marija_Babnik.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_MihaGrilec_2013-1.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Uros_ivanc_2013.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Ursa_Mancek.pdf
26-04-2013-Financni_koledar_2013-2.pdf
27-03-2013-Letni_dokument_2013.pdf

OBJAVE V LETU 2012

04-09-2012-odstopna_izjava_clana_nadzornega_sveta.doc
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_6.3.2012.pdf
06-03-2012-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2011.pdf
06-03-2012-Revidirano_nekonsolidirano_letno_porocilo_za_leto_2011.pdf
13-01-2012-Obvestilo-izplacilo_dividend_objava_na_spletni_strani.doc
14-05-2012-Informacija_o_poslovanju_I-III_2012.pdf.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_14.5.2012.doc
15-11-2012-Informacija_o_poslovanju_I-IX_2012.pdf
15-11-2012-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_15.11.2012.doc
16-11-2012-Financni_koledar_2012-3.pdf
17-12-2012-Financni_koledar_pomembnejsih_objav_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_17.12.2012.doc
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_18.9.2012.doc
26-03-2012-Letni_dokument.pdf.pdf
26-04-2012-Financni_koledar_2012-1.pdf
26-04-2012-Izjava_o_skladnosti_Kodeks_2011.pdf
28-08-2012-INFORMACIJA_O_POSLOVANJU_DRUZBE_ZA_PRVO_POLLETJE_POSLOVNEGA_L.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_28.8.2012.doc
30-10-12-Financni_koledar_2012-2.pdf

29. redna skupščina
Obvestilo o sklepih 29. skupščine delničarjev Nama d.d. Ljubljana
Notarski zapisnik 29. skupščine delničarjev Nama d.d. Ljubljana
Zahteva Zavarovalnice Triglav za razširitev dnevnega reda 29. redne letne skupščine delničarjev Nama d.d. Ljubljana
Razširitev dnevnega reda 29. redne letne skupščine delničarjev Nama d.d. Ljubljana
Sklic 29. redne letne skupščine
GRADIVO 29. SEJE SKUPŠČINE

28. redna skupščina

Sklic 28. redne letne skupscine
Gradivo 28. redne letne skupščine
Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2018
Obvestilo o sklepih 28. skupščine družbe Nama d.d..
Notarski zapisnik 28. skupščine Nama 20.05.2019

27. redna skupščina

Notarski zapisnik 27. redne skupščine.
Obvestilo-o-sklepih-skupscine
Gradivo 27. redne skupščine
Osnutek čistopisa statuta
Porociloo delu nadzornega sveta v letu 2017
Sklic 27. redne skupščine delničarjev

26. redna skupščina

Notarski zapisnik 26. redne skupščine
Sklic in gradivo za skupščino

25. redna skupščina

Obvestilo o sklepih skupščine
notarski zapisnikf
Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2016
Gradivo za 25. skupščino delničarjev-družbef
Sklic 25. skupščine

24. redna skupščina

Sklic 24. skupščine delničarjev družbe NAMA d.d. Ljubljana
gradivo za 24. skupščino delničarjevf
Revidirano nekonsolidirano letno poročilo 2015
Revidirano nekonsolidirano letno poročilo 2015-2
Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2015f
Osnutekčistopisa statuta.
Izjava kandidata za člana NS
izjava o neodvisnosti Miha Grilec
Miha Grilec življenjepis.
Notarski-zapisnik 24. skupščine z dne 21.6.2016
Obvestilo o sprejetih sklepih 24. skupščine.pdf

23. redna skupščina

Sklic 23. Skupščine
Obrazlozitev sklepov
Revidirani nekonsolidirano letno poročilo za leto 2014
Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2014
Statut.
Preklic in sklic 23. skupščine
Obrazložitev sklepov
Statut
Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2014
Revidirano nekonsolidirano letno poročilo 2014
Razširitev dnevnega reda skupščine
Sprememba in razširitev dnevnega reda skupščine
Zahteva delničarja
Informacija uprave v zvezi z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda
Obvestilo o sklepih 23. skupščine delničarjev

22. redna skupščina

15-5-2014-Gradivo_za_22._redno_skupscino_delnicarjev.pdf
15-5-2014-Porocilo_o_delu_NS_v_letu_2013.pdf
15-5-2014-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2013.pdf
15-5-2014-Sklic_22._skupscine_Nama_d.d..pdf
15-5-2014-sklic_skupscine.doc
20-06-2014-Notarski_zapisnik_poteka_in_sklepov_22._skupscine_druz.pdf
20-06-2014-Obvestilo_o_sklepih_22._skupscine_delnicarjev.doc

Izredna skupščina

sklic-izredne-skupscine-Nama-d.d.-za-dne-7.2.2014.pdf
gradivo-za-izredno-skupscino-za-dne-7.2.2014.pdf
Obvestilo-o-sklepih-izredne-skupscine.doc
Notarski-zapisnik-SV-148-14-1.pdf

21. redna skupščina

17-05-2013-Gradivo_za_21.red.skupscino.pdf
17-05-2013-porocilo_o_delu_NS.pdf
17-05-2013-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2012.pdf
17-05-2013-Sklic_21.skupscine.pdf

​​​​​​​
20. redna skupščina

Gradivo_za_20_redno_skupscino_delnicarjev.pdf
Porocilo_o_delu_nadzornega_sveta_v_letu_2011.pdf
Revidirano_letno_porocilo_za_leto_2011.pdf
Sklic_20_redne_skupscine_delnicarjev.pdf
Sprejeti_sklepi_20__redne_skupscine.pdf

OBJAVE V LETU 2017

Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-13.12.2017.pdf
22-11-2017-Financni-koledar-2018.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017.pdf
22-11-2107-Informacija-o-poslovanju-I-IX-2017-2.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-22.11.2017.pdf
10-10-2017_Prenehanje-veljavnosti-Sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji-delnic.doc
26-9.2017-Obvestilo-o-sklenjenem-aneksu-k-sporazumu-o-skupnem-nastopu-pri-prodaj.doc
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-30.8.2017.doc
30-8-2017-INFORMACIJA-O-POSLOVANJU-I-VI-2017.pdf
30-8-2017-Informacija-o-poslovanju-druzbe-v-prvem-polletju-2017.pdf
19-7-2017-Podaljsanje-sporazuma-o-skupnem-nastopu-pri-prodaji.pdf
11-7-2017-objava-odlocbe-o-izidu-prevzemne-ponudbe.doc
10-6-2017---Andreja-Kokalj---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Alja-Dermastja---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Meta-Berk-Skok---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
10-6-2017-Miha-Grilec---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
Zoran-Boskovic---Izjava-o-neodvisnosti-clanov-NS-2017.pdf
19-5-2017-Mnenje-poslovodstva-ciljne-druzbe.pdf
19-5-2017-Financni-koledar-2017-1.pdf
17-5-2017-Informacija-o-poslovanju-I-III-2017.pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-17.5.2017.doc
10-5-2017-Prevzemna-ponudba.pdf
18-4-2017-Ilirikaobvestilo-o-nameri-za-odkup-delnic.pdf
18-4-2017-Popravek-objave-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-po.pdf
18-4-2017-Objava-prevzemne-namere-za-odkup-vseh-delnic-Name-Trgovsko-podjetje-d..pdf
Obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-15.3.2017.pdf
16-3-2017-Revidirano-nekonsolidirano-letno-porocilo-za-leto-2016--.pdf
16-3-2017-IZJAVA-o-spostovanju-Kodeksa-2016.pdf
16-3-2017-LETNO-POROCILO-2016.pdf
31-1-2017---Ocena-poslovanja-druzbe-za-poslovno-leto-2016.pdf

OBJAVE V LETU 2013

Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_3.10.2013.doc
3-10-2013-Predlog_sodne_poravnave.doc
04-03-2013-Odprto_trgovalno_obdobje_5.3.-12.4.2013.pdf
9-9-2013-Obvestilo_o_prejeti_izpodbojni_tozbi_1.doc
15-11-2013-Financni_koledar_2014.pdf
15-11-2013-Informacija_o_poslovanju_I-IX_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_15.11.2013.doc
17-10-2013-Obvestilo_o_sklenjeni_sodni_poravnavi.doc
17-10-2013-Zapisnik_z_dne_16.10.2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_18.12.2013.doc
Poslovnik_o_delu_nadzornega_sveta_18.12.2013.pdf
20-12-2013-Sprememba_financnega_koledarja_2014-1.pdf
21-06-2013-Obvestilo_o_sklepih_skupscine.doc
21-08-2013-Financni_koledar_pomembnejsih_objav__za_leto_2013-3.pdf
24-10-2013-Obvestilo_o_izplacilu_dividend.doc
28-08-2013-INFORMACIJA_O_POSLOVANJU_I-VI_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_28.8.2013.doc
04-03-2013-Financni_koledar_2013-1.pdf
04-03-2013-Izjava_o_skladnosti_s_Kodeksom.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_4.3.2013.doc
04-03-2013-REVIDIRANO_NEKONSOLIDIRANO_LETNO_POROCILO_2012.pdf
04-03-2013-Revidirano_nekonsolidirano_letno_porocilo_za_leto_2012.pdf
14-05-2013-Informacija_o_poslovanju_I-III_2013.pdf
Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_14.5.2013_1.doc
17-01-2013-Obvestilo_o_seji_nadzornega_sveta_17.1.2013.doc
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Andreja_Kokalj.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_Marija_Babnik.pdf
19-02-2013-izjava_o_neodvisnosti_MihaGrilec_2013-1.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Uros_ivanc_2013.pdf
19-02-2013-Izjava_o_neodvisnosti_Ursa_Mancek.pdf
26-04-2013-Financni_koledar_2013-2.pdf
27-03-2013-Letni_dokument_2013.pdf