Vizija in poslanstvo

Poslanstvo

 

Nama d. d. Ljubljana je podjetja, ki upravlja z lastnimi nepremičninami in trgovinsko dejavnostjo. Nama je mesto dogajanja v centru Ljubljane, ki združuje ljudi skozi prodajo in dogodke. 
 

Vizija

 

Nama d.d. Ljubljana želi v okviru obstoječega portfelja nepremičnin upravljati z najboljšimi nepremičninami v Ljubljani. Povečati želi število najemnikov, ki imajo ponudbo prepoznavnih blagovnih znamk, svetovnega formata.

Nama bo obvezna "postaja" ob obisku centra Ljubljane. Postala bo "trend setter" v svetu mode in modnih dodatkov v srednjem cenovnem razredu.

 

 

 

Vrednote

 

Naše vrednote so:

ODGOVORNOST

Odgovornost posameznika, deležnikov, kot člana družbe je, dolžnost upoštevati zakone, pri vseh odločitvah, ki jih sprejemamo. Pri svojem delu ravnamo po načelu dobrega gospodarja, strokovno, zanesljivo, odgovorno in pošteno.

Naša dolžnost je, da dajemo pojasnila, odgovore, opravičila, pohvale, kritike in zahvale, prav tako pa tudi, da sprejemamo odločitve o sankcijah in njihovem izvajanju.

ZANESLJIVOST

Med zaposlenimi in do deležnikov delujemo zanesljivo! Sprejete obveznosti in zaveze bomo izvršili kot dogovorjeno.

SODELOVANJE

Da dosežemo skupne cilje, delujemo usklajeno in tovariško. Naši medsebojni odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju in spoštovanju dostojanstva vsakega posameznika.

OSREDOTOČENOST

Pri zastavljanju ciljev in naporih za njihovo dosego, smo usmerjeni in usklajeni.

PRIPADNOST

Zaposleni verjamemo v cilje podjetja in jih sprejemamo kot svoje, zato prispevamo k večji učinkovitosti.

UČINKOVITOST

Naše rešitve in predloge uresničujemo na učinkovit način. Za doseganje ciljev družbe učinkovito in pravočasno rešujemo zahteve in želje naših zaposlenih in kupcev.

PRILAGODLJIVOST

Zmožni smo spreminjati svoje odzive na dane situacije v družbi.