Vizija in poslanstvo

Poslanstvo

 

Dolgoročni cilj upravljanja družbe je maksimiziranje vrednosti družbe ter s tem povečevanje premoženja za delničarje na dolgi rok. Ob tem cilju družba hkrati upošteva načela trajnostnega razvoja ter deluje v dobro zaposlenih, širše skupnosti in ostalih deležnikov.

Poslanstvo družbe je, da postane mesto dogajanja v centru Ljubljane, ki združuje ljudi preko prodaje trgovskih izdelkov in dogodkov, poleg tega pa upravlja z nepremičninami v svoji lasti na način, da dosega čim višje donose.

Vizija


Naša vizija je upravljati z najboljšimi nepremičninami v Ljubljani (v okviru obstoječega portfelja nepremičnin), postati zbirališče ljudi v centru Ljubljane, povečati število najemnikov, ki prodajajo prepoznavne znamke svetovnega formata, ostati 'trend setter' svetu mode in modnih dodatkov v srednjem cenovnem razredu.

Vrednote


Vrednote družbe se kažejo v odnosih do vseh deležnikov. Vsi zaposleni v družbi vsakodnevno v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem uresničujemo te vrednote. Naše vrednote so odgovornost, strokovnost, kreativnost ter odzivnost in prožnost.