MEDSEZONSKI POPUSTI

Samo še danes -20 % popust ob nakupu nad 20 eur na izbrane blagovne znamke sezone PP24.

Splošni pogoji

1. SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji spletne trgovine Nama.si so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-l), Zakonom o Elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) ter s priporočili TZS. Splošni pogoji določajo delovanje spletne trgovine Nama.si, obveznosti in pravice uporabnika, ter urejajo odnos med Nama.si in uporabnikom.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik vsaka fizična oseba, ter pravna ali fizična oseba, ki ni potrošnik in je opravila nakup na spletni strani nama.si, pri čemer določene, v teh pogojih poslovanja navedene pravice, pripadajo le kupcem, ki so potrošniki, kot je to izrecno opredeljeno v nadaljevanju teh pogojev poslovanja.

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje prodajalca spletne trgovine NAMA IN, d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec), pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med prodajalcem in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga in storitev, ki so na voljo v spletni trgovini.

Nakup, opravljen prek spletne trgovine, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Pogodba sklenjena pod temi pogoji je lahko sklenjena le v slovenskem jeziku.

Splošne pogoje spletne trgovine Nama v pdf formatu najdete TUKAJ, sicer pa sledijo v nadaljevanju.

2. PRODAJALEC

S spletno trgovino Nama.si upravlja podjetje Nama IN, trgovinsko podjetje d.o.o., Ljubljana.

Skrajšano ime: NAMA IN d.o.o., Ljubljana

Naslov: Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Naslov za vračilo blaga spletnega nakupa: Tomšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Matična številka: 8770034000

Davčna številka: SI 44111924, zavezanec za DDV.

Elektronska pošta: spletna.prodaja@nama.si

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. vložka: 2020/41658

Osnovni kapital: Družba ima 100.000,00 EUR vpisanega osnovnega kapitala

Transakcijski računi: SI56 0310 0100 3587 708 odprt pri SKB banka d.d.

V primeru, da potrebujete splošne informacije ali pomoč pri uporabi spletne trgovine ali vračilu blaga ali spletni dostavi, smo za vas dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 15.00 ure na telefonski številki 051 614 656.

Spletna trgovina je odprta vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov poslovanje prek spletne trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Posledično si prodajalec pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za nedelovanje trgovine zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne trgovine, nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo.

3. UPORABNIK

Storitve spletne trgovine lahko opravite kot gost ali kot registrirani uporabnik. V primeru registracije uporabnik v sistem vnese uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove e-pošte in geslo, ki si ga uporabnik določi sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata ter ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec spletne trgovine postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa, v kolikor potrdi Splošne pogoje poslovanja. Za potrebe poslovanja prodajalec zbira ob registraciji kot tudi ob nakupu brez registracije naslednje podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, geslo v skriti obliki in ostale podatke, ki so navedeni na registracijskem obrazcu.

Ob registraciji se uporabnik odloči, ali bo prejemal e-obvestila in potrdi seznanitev s Splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik se z vpisom svojega elektronskega naslova in s klikom na polje »Prijava« strinja, da družba Nama IN d.o.o. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, podatke o uporabnikovem elektronskem naslovu zbira, hrani in obdeluje do pisnega ali elektronskega preklica/ odjave. Prodajalec spletne strani Nama IN d.o.o., Ljubljana se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Če želi uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na elektronski naslov spletna.prodaja@nama.si. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen preko elektronske pošte. Uporabnik mora potrditi svojo seznanjenost s spremembo.

Uporabnik, ki opravi nakup brez registracije, torej kot gost, mora pred zaključkom nakupa oziroma oddaje naročila s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s pogoji poslovanja, sicer naročila ne more oddati.

Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani (link), uporabnik pa si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, prav tako pa bodo pogoji poslovanja posredovani na njegov elektronski naslov, in sicer najkasneje ob naročilu blaga.

3.1. Ukinitev uporabniškega računa

Uporabnik, ki želi ukiniti svoj uporabniški račun, to sporoči na elektronski naslov spletna.prodaja@nama.si. V sporočilu mora navesti naslednje podatke:

 1. Ukinitev uporabniškega računa,
 2. Ime in priimek uporabnika, naslov uporabnika, elektronski naslov, ki je vezan na uporabniški račun.

4. ZAGOTOVITEV INFORMACIJ

Prodajalec se zavezuje, da bo uporabniku, še preden ga bo zavezovala pogodba, zagotovil naslednje informacije: podatke o prodajalcu, kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon), bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami), obseg zaloge artiklov, pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave), cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene, poleg tega mora biti jasno prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, način plačila in dostave ali izpolnitve, rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop, pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

5. PONUDBA IZDELKOV

Zaradi narave poslovanja spletne trgovine se ponudba lahko spreminja zelo hitro in pogosto. Prodajalec si prizadeva jasno in temeljito predstaviti osnovne značilnosti izdelkov, ki so navedene na embalaži ali drugem nosilcu. Akcije in prodajna ponudba je namenjena končnemu kupcu in velja za običajne količine gospodinjskega nakupa iz zalog prodajnega prostora. Ob količinah, ki ne ustrezajo zgoraj omenjenemu, prodajalec lahko zavrne naročilo oziroma spremeni količino naročila ter o tem predhodno obvesti uporabnika.

6. NAROČILO/SKLENITEV POGODBE

Pogodba je sklenjena po določbah, ki veljajo za pogodbo, sklenjeno na daljavo. Prodajalec in kupec medsebojne pravice in obveznosti urejata na podlagi teh pogojev, ki so sestavni del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Uporabnik se mora pred sklenitvijo pogodbe na daljavo seznaniti z vsebino teh pogojev in potrditi strinjanje s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz teh pogojev ter obveznostjo plačila na izbrani način. Uporabnik ob strinjanju s pogoji potrdi le-te v celoti in se z njimi brezpogojno strinja.

Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko oziroma s kupcem komunicira prek njegovega elektronskega naslova. Pri dobavi artiklov, ki jih prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je prodajalec izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do prodajalca. Če je dobavni rok zelo dolg in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral.

Kupcu so na spletni strani prodajalca vselej dostopni podrobni podatki o statusu in vsebini naročila. Prodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca.

Kupec lahko vsa svoja naročila spremlja na svojem profilu, v primeru, da je registriran. Kupec, ki opravi nakup kot gost ne more spremljati svojih naročil. Kupec si lahko te splošne pogoje prenese na svojo elektronsko napravo prek internetne povezave, prav tako pa bodo kupcu posredovani najkasneje ob nakupu blaga na njegov elektronski naslov.

6.1. ODSTOP OD POGODBE/VRAČILO BLAGA

Kupec ima pri nakupu na daljavo (spletni nakup) pravico, da v 14 dneh po prejemu blaga le tega vrne prodajalcu, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec  z obrazcem odstop od pogodbe (vračilo blaga) tako pisno sporoči prodajalcu, da odstopa od pogodbe, Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za nakup blaga  zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat, za kar se štejejo vsi ponujeni kozmetični izdelki  ter v drugih primerih, določeni z Zakonom o varstvu potrošnikov.

Odstop od pogodbe kupec pošlje na sedež družbe na naslov Nama IN d.o.o., Tomšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Spletna prodaja ali ga osebno odda na oddelku informacij v pritličju veleblagovnice v Ljubljani. V primeru odstopa od pogodbe mora kupec prejeto blago vrniti po pošti na zgoraj navedeni naslov prodajalca ali ga osebno prinesti na prevzemno mesto prodajalca. Vrnitev prejetih artiklov prodajalcu v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, z vso spremljajočo dokumentacijo in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Kupec artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Prodajalec sme opraviti ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Vračilu je potrebno obvezno priložiti obrazec odstop od pogodbe (vračilo blaga).

Kupec mora blago vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Vračilo kupnine bo opravljeno na način, kot je bilo plačano. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bila koriščena koda za popust, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vrne  vplačani znesek.  Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Obrazec za odstop od pogodbe oz. vračilo najdete TUKAJ

6.2. IZJEME OD ODSTOPA OD POGODBE

Odstop od pogodbe ni mogoč v naslednjih primerih, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače:

 1. pri blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno;
 2. pri dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat;
 3. pri dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

7. NAČINI PLAČILA

Prodajalec omogoča naslednje načine plačila:

 • plačilo po predračunu (nakazilo na TRR),
 • s plačilno ali kreditno kartico (Mastercard, Maestro, Visa, Diners),
 • po povzetju (dostavni službi se plača z gotovino oz. na načine, ki jih njihov sistem omogoča),
 • darilna kartica NAMA.

8. IZDAJA RAČUNA

Prodajalec skupaj z blagom kupcu pošlje tudi račun. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljeno blago ob prevzemu blaga. Na računu so razčlenjeni cena, davek in vsi stroški, povezani z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov za izdajo računa pred oddajo naročila in o morebitnih napakah najkasneje v 3 dneh obvestiti prodajalca. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov prodajalec ne upošteva.

9. CENE

Vse cene v spletni trgovini so v evrih in vključujejo DDV (davek na dodano vrednost). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti, razen v primeru akcij, ko je veljavnost ponudbe posebej označena. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila ter pod zgoraj navedenimi pogoji. V primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil nakup po ceni, ki je bila objavljena v času potrditve nakupa oziroma ugodnejšo ceno, če je med obdelavo prišlo do spremembe cene izbranega artikla. Popusti, kode, kuponi ipd. se praviloma ne seštevajo.

10. AKCIJE/POPUSTI

Uporabniki spletne trgovine lahko kupujejo izdelke po akcijskih cenah in cenah s popusti. Različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne in bodo vsakokrat opisane. Vse marketinške kampanje bodo navedene na spletni trgovini Nama.si na povezavi Akcijska ponudba.

11. KUPONI S POPUSTOM / PROMOCIJSKE KODE

Kot način posebne promocije uporabniki lahko določene izdelke kupujejo tudi s pomočjo posebnih kuponov, ki jih dobijo na različne načine (prek SMS-a, na letakih, na družbenih omrežjih…). Kupon prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejen. Pravila uporabe bodo vedno jasno določena. Kodo kupona je potrebno vpisati v košarici v polje koda kupona.

12. DOSTAVA

Kupljeno blago bo pripravljeno in odpremljeno praviloma v dveh, najkasneje pa v osmih delovnih dneh. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se odprema blaga ne izvaja. Prodajalec v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem. V primeru osebnega prevzema bo prodajalec kupca po elektronski pošti obvestil, ko bo blago pripravljeno za prevzem. V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na elektronski naslov spletna.prodaja@nama.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. Če v primeru osebnega prevzema kupec blaga ne prevzame v roku 14 dni od obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem, se šteje, da je preklical naročilo.

Pogodbena partnerja za dostavo pošiljk sta Pošta Slovenije in GLS, ki svoje storitve opravljata skladno s svojimi splošnimi pravili. V primeru nakupa v vrednosti nižji od 70 €, stroške dostave krije kupec. V primeru nakupa v vrednosti najmanj 70 €, stroške dostave krije prodajalec. Dostava naročenega blaga v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije. V primeru, da kupca, ki je blago plačal vnaprej, ob dostavi pošiljke ni doma, mu dostavna služba pusti obvestilo o poštnem paketu in o tem, kako ga lahko prevzame. Prevzemno mesto prodajalca je v pritličju veleblagovnice Nama Ljubljana (info pult-oddelek obutve).

12.1. SLEDENJE POŠILJKI

Ko ponudnik naročilo odpremi, ga prevzame dostavna služba GLS ali Pošta Slovenije, ki na elektronski naslov oz. mobilno številko kupca posreduje vse potrebne informacije o dostavi. V kolikor kupec želi slediti naročilu, lahko to stori preko naslova dostavne službe GLS  https://gls-group.eu/SI/sl/sledenje-posiljki ali Pošte Slovenije https://sledenje.posta.si/. V primeru, da naročenega blaga kupec ne prejme, prav tako pa tudi ne dobi informacije dostavne službe, se lahko obrne na enega od kontaktov prodajalca: elektronski naslov spletna.prodaja@nama.si ali telefonska številka 051 614 656, pon – pet, od 8h-15h.

12.2 ODSTOP OD POGODBE/VRAČILO BLAGA

Kupec (potrošnik po določilih Zakona o varstvu potrošnikov) lahko v 14 dneh po prejemu blaga prodajalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Na spodnji povezavi se nahaja obrazec odstop od pogodbe (vračilo blaga). Obrazec velja samo za nakupe, opravljene v spletni trgovini. Ob vračilu izdelkov mora kupec priložiti izpolnjen in podpisan obrazec prodajalcu.

Naslov za vračilo izdelkov:
Nama IN, d. o. o. za SPLETNO TRGOVINO
Tomšičeva ulica 2
1000 Ljubljana

V kolikor se kupec odloči za dostavo svojega naročila preko dostavne službe GLS ShopReturn, se v paketu nahaja tudi povratna prevzemnica za vračilo artiklov z oddajo v katerikoli GLS paketomat. Artikle je mogoče vrniti najpozneje v 14 dneh. Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Zamenjave izdelkov v spletni trgovini www.nama.si niso možne. V kolikor kupec želi izdelek v drugi barvi ali drugi velikosti, mora ponoviti postopek naročila na spletni strani nama.si. Za vsa dodatna vprašanja se kupec lahko pisno obrne na elektronski naslov spletna.prodaja@nama.si ali pokliče na 051 614 656, vsak dan od ponedeljka do petka, od 8.00-15.00 ure.

Vračilo je možno urediti tudi v pritličju veleblagovnice Nama Ljubljana (info pult-oddelek obutve). Ob vračilu je potrebno priložiti obrazec odstop od pogodbe (vračilo blaga).

13. NESKLADNOST BLAGA/REKLAMACIJA

Vsi izdelki so pred dostavo pregledani in odposlani nepoškodovani. Izdelki bodo skrbno zapakirani v škatlo za dostavo, da bi do kupca prišli nepoškodovani in v originalni embalaži. V primeru, da v paketu izdelki količinsko ne ustrezajo (dobavljena količina in količina navedena na dobavnici se ne ujemata), mora kupec o tem po prevzemu obvestiti prodajalca na elektronski naslov spletna.prodaja@nama.si in priložiti izpolnjen obrazec o odstopu pogodbe (vračilo blaga). Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Na podlagi ustreznega obvestila prodajalec kupcu v najkrajšem možnem času pošlje manjkajoči izdelek ali vrne kupnino.

V primeru, da se kupec odloči za zamenjavo, izpolni obrazec odstop od pogodbe (vračilo blaga) in opravi nov spletni nakup. Blagovne menjave kupljenih artiklov preko spletne trgovine prodajalec ne izvaja. Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave. Blago ni skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar:

 • ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, kot je zapisano v prodajni pogodbi,
 • ni dobavljeno skupaj z vsemi dodatki,
 • ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste,
 • ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela s spletne strani,
 • ni take količine in nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih kupec lahko razumno pričakuje

Kupec mora o napaki obvestiti prodajalca preko elektronskega naslova  spletna.prodaja@nama.si in izpolniti neskladnosti blaga (reklamacija), v katerem poda natančen opis neskladnosti blaga. Kupec mora prodajalcu omogočiti, da artikel pregleda. Če napaka ni sporna, bo prodajalec v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 dni, ugodil kupčevemu zahtevku.

Če o napaki obstaja spor, prodajalec v enakem roku poda kupcu pisni odgovor. Pravico do zamenjave artiklov ali vračila kupnine zaradi razloga neskladnosti blaga natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Artikel kupec skupaj z reklamacijskim obrazcem vrne na naslov Nama IN d.o.o., Tomšičeva ulica 2, s pripisom: spletna trgovina, 1000 Ljubljana. Prodajalec bo postopal v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Prodajalec si pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v naslednjih primerih:

 • če je neuporabnost artikla posledica nepravilnega ravnanja uporabnika,
 • če je uporabnik artikel neomejeno uporabljal do odstopa od pogodbe.

Obrazec za reklamacijo blaga najdete TUKAJ

14. ZASEBNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke uporabnika v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Večino strani v spletni trgovini Nama.si kupec lahko obišče, ne da bi moral razkriti svoje osebne podatke, na primer ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznavanje posameznih IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu.

Za nakup v naši spletni trgovini je potrebno razkritje vaših osebnih podatkov. Podatkov, ki nam jih boste razkrili, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa, dostave izdelkov in marketinške aktivnosti. Prodajalec izvaja vse potrebne ukrepe za varovanje zaupnosti osebnih podatkov v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Prodajalec bo osebne podatke uporabljal skladno z dovoljeni posameznega uporabnika, navedenimi ob registraciji. Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali elektronsko zahteva, da prodajalec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke za prej navedene namene.

15. VARNOST

Nakupovanje in plačevanje prek spletne trgovine je varno. Vse denarne transakcije, opravljene v spletni trgovini, so zaščitene s protokolom Secure Sockets Layer (SSL) in protokolom varnega šifriranja podatkov. Vsa plačila, opravljena s plačilno kartico, so zaradi vaše varnosti in zagotavljanja dobrega občutka obdelana v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačilo je mogoče opraviti s plačilno kartico (Maestro, Activa, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club).

Vsi posredovani podatki so zakodirani s pomočjo tehnologije za šifriranje podatkov SSL. Ta napredni postopek šifriranja podatkov omogoča, da osebnih podatkov ni mogoče prestreči. Osebni podatki se v kodirani obliki prenesejo z vašega računalnika v avtorizacijski strežnik banke in se ne shranjujejo na strežniku prodajalca. Če želite preveriti, ali je vaš brskalnik med plačevanjem v varnem načinu, poiščite ikono ključavnice v spodnjem kotu ali na koncu vrstice z naslovom v brskalniku.

16. INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse pravice so pridržane. Vsa besedila, slike, grafike, zvočne datoteke, animacije, video posnetki in njihove izpeljanke na spletni strani so predmet zaščite avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine. Teh predmetov ni dovoljeno kopirati za komercialno uporabo ali distribucijo, prav tako jih ni dovoljeno spreminjati ali znova objavljati na drugih spletnih mestih. To spletno mesto lahko vsebuje tudi slike, za katere je prodajalec pridobil pravico do uporabe, vendar so zaščitene z avtorskimi pravicami tretje strani. Prodajalec pod nobenim pogojem ni odgovoren za katere koli povezave, ki niso del tega spletnega mesta, ali katera koli druga spletna mesta, ki so ali niso povezana s tem spletnim mestom. Prodajalec zavrača vso odgovornost za pravilnost katerih koli podatkov, ki so na voljo na teh povezanih straneh, in katerih koli izdelkov ali storitev, ki so na voljo na teh spletnih mestih.

17. PRITOŽBE IN SPORI

NAMA IN, d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. NAMA IN, d.o.o. se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se uporabnik s prodajalcem lahko poveže po elektronski pošti preko e-poštnega naslova  spletna.prodaja@nama.si. Tudi pritožba se odda preko e-poštnega naslova spletna.prodaja@nama.si . Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prodajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

NAMA IN, d.o.o. kot prodajalec blaga in storitev, ki se ukvarja s spletno trgovino na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL. Platforma je na voljo kupcem na elektronski povezavi. Hkrati NAMA IN d.o.o., Ljubljana, obvešča,  da skladno z zakonskimi normativi ne priznava nobenega izvajalca za  izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz veljavnega Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES.

18. KONČNE DOLOČBE

Ti pogoji pričnejo veljati 8.3.2024 za uporabnike, ki kupijo blago in storitev na ta dan ali po tem datumu.

Z dnem pričetka veljave teh pogojev prenehajo veljati dosedanji pogoji poslovanja.

Ti pogoji se objavijo in so dostopni na spletnem mestu nama.si.

NAMA IN, d.o.o.

Splošne pogoje spletne trgovine Nama v pdf formatu najdete TUKAJ.