Predstavitev družbe

Predstavitev družbe

 

 

Nama d. d. Ljubljana je trgovsko podjetje s tradicijo. Ustanovljeno je bilo leta 1946 z namenom zadovoljiti povpraševanje vedno bolj zahtevnih kupcev. Še danes se ime Nama povezuje s ponudbo vsega, kar potrebujemo za udobno življenje. Podjetje je prisotno v slovenskem prostoru že več kot 70 let. Z leti je prihajalo do političnih in gospodarskih sprememb, ki jim je Nama sledila z nenehnim prilagajanjem in izpopolnjevanjem svoje vizije, delovanje pa ves čas temelji na odgovornosti in korektnih odnosih do vseh deležnikov.

Danes je Nama najbolj prepoznavno ime slovenskih veleblagovnic. Preko 10.000 m2 prodajnih površin s prepoznavnim pečatom sodobnosti in dostopnosti letno obišče preko dva milijona kupcev. Temeljni izziv podjetja je doseganje ključnih ciljev - zadovoljstva zaposlenih, kupcev in delničarjev družbe, ter dobri medsebojni odnosi s poslovnimi partnerji. 

 

 

Lastniška struktura


Struktura lastništva je na dan 30. 09. 2018 naslednja:

Zavarovalnica Triglav d.d 39,07%
Adriatic Slovenica d.d. Kritno premoženje 33,19%
Adriatic Slovenica d.d. 15,32%
Delniški vzajemni sklad Triglav steber I 10,97%
Mali delničarji 1,45%