Predstavitev družbe

Predstavitev družbe


Nama d.d. Ljubljana je trgovsko podjetje s tradicijo, ustanovljeno leta 1946 z namenom zadovoljiti povpraševanje vedno bolj zahtevnih kupcev. Še danes se ime Nama povezuje z obilno ponudbo vsega, kar potrebujemo za udobno življenje. Podjetje je prisotno v slovenskem prostoru že več kot 70 let. Z leti je prihajalo do političnih in gospodarskih sprememb, ki jim je Nama sledila z nenehnim prilagajanjem in izpopolnjevanjem svojega poslanstva, delovanje pa ves čas temelji na odgovornosti in korektnih odnosih do vseh deležnikov. Danes je Nama najbolj prepoznavno ime slovenskih veleblagovnic. Preko 10.000 m2 prodajnih površin s prepoznavnim pečatom sodobnosti in dostopnosti letno obišče preko milijon kupcev. Temeljni izziv podjetja je doseganje ključnih ciljev - zadovoljstva zaposlenih, kupcev in delničarjev družbe, ter dobri medsebojni odnosi s poslovnimi partnerji. 
Osnovna dejavnost družbe Nama d.d. Ljubljana je maloprodaja živilskih in neživilskih izdelkov.

Lastniška struktura


Struktura lastništva je na dan 31.12.2015 naslednja:

Zavarovalnica Triglav d.d 39,07%
Adriatic Slovenica d.d. Kritno premoženje 33,19%
Adriatic Slovenica d.d. 15,32%
Delniški vzajemni sklad Triglav steber I 10,97%
Mali delničarji 1,45%