Nagradna igra Nama x Vinakoper je zaključena!

Nagrajenka, ki prejme edinstveno nagrado Esenco Istre, paneton (italijanska sladica), je @matejckaaa.

Čestitamo!

________________________

Nagradna igra je potekala od 10. decembra do 13. decembra 2021, do 20. ure na Instagram profilu veleblagovnice Nama.

Udeležba v nagradni igri ni bila pogojena z nakupom v poslovalnici Nama. Udeleženec nagradne igre je bila vsaka polnoletna fizična oseba (ali njen zakoniti zastopnik), ki je:

  1. Všečkala IG Nama in IG Vina Koper
  2. Všečkala objavo in/ali delila objavo na svoj zid
  3. Odgovorila na nagradno vprašanje, ter označila 2 osebi s katerima bi uživali v okušanju panetona

Zmagovalko smo izžrebali v četrtek, 13. decembra 2021 ob 20:00 uri.

V nagradni igri niso smele sodelovati osebe, ki so sodelovale pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v podjetju NAMA.

________________________

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE   

Vinakoper in NAMA IN, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NAMA), prirejata nagradno igro na področju republike Slovenije z znanim dobitkom.

Nagradna igra bo potekala v času od 10.12.2021 do 13.12.2021, do 20:00 ure. Udeležba v nagradni igri ni pogojena z nakupom v poslovalnicah Nama. Udeleženec nagradne igre je vsaka polnoletna fizična oseba (ali njen zakoniti zastopnik), ki bo:

  1. Všečkala IG Nama in IG Vina Koper
  2. Všečkala objavo in/ali delila objavo na svoj zid
  3. Odgovorila na nagradno vprašanje, ter označila 2 osebi s katerima bi uživali v okušanju panetona

Zmagovalko bomo izžrebali v ponedeljek, 13.12.2021 ob 20:00 uri.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v podjetju NAMA.

Pravila nagradne igre so na voljo na upravi družbe ter na internetni strani www.nama.si in so obvezujoča za organizatorja nagradne igre ter za vse udeležence, ki se odločijo sodelovati ter tako priznavajo ta pravila in se jih obvezujejo tudi upoštevati.

Vsi osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen obveščanja o izidu nagradne igre in identifikacije nagrajenca.

Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali eno nagrajenca/ko, ki bo za nagrado prejel/a Esenco Istre, paneton (italijanska sladica).

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino niti za drugo vrsto ali tip nagrade.

NAMA si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in ali ni izpolnjeval pogojev. V tem primeru organizator izžreba novega nagrajenca.

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Organizator nagradne igre NAMA je odgovoren za plačilo dohodnine in morebitnih drugih davčnih obveznosti, ki izhajajo iz tega naslova.

Žrebanje bo potekalo . Žrebanje bo interno. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožbe niso možne.

Rezultat žrebanja bo objavljen na uradnem IG profilu @nama.si, pod nagradno objavo, 14.12.2021. Nagrajenec bo obveščen o nagradi na svojem IG profilu.

Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado najkasneje do v 3 tednih od žrebanja.

NAMA lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. NAMA bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavila tako, da bodo udeleženci s tem seznanjeni.

Za tolmačenje posameznih členov tega PRAVILNIKA so pristojni izključno predstavniki podjetja NAMA, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

Aktualno