Nagradna igra M.A.C. je zaključena

Nagradna igra je zaključena. Nagrajenka je Špela Dobnikar, ki prejme: M. A. C. Lip Pencil Whirl in M. A. C. Lipstick Velvet Teddy ter M. A. C. Lip Pencil Soar in Mac Lipstick Mehr.

Čestitamo!

Nagradna igra je potekala od 28. julija do 2. avgusta 2022 do 20. ure na Instagram profilu veleblagovnice Nama.

Udeležba v nagradni igri ni bila pogojena z nakupom v poslovalnici Nama. Udeleženec nagradne igre je bila lahko vsaka polnoletna fizična oseba (ali njen zakoniti zastopnik), ki je:

  1. všečkala objavo in začela slediti IG profilu @nama in @mac.ljubljana,
  2. označila prijateljico, s katero bo delila M.A.C. izdelke in napisala, kateri je njen najboljši M.A.C. izdelek, ki ga naravnost obožuje,
  3. povečala možnosti z deljenjem te objave na storyju.

Zmagovalko/ca smo izžrebali v torek, 2. avgusta 2022 ob 20.00 uri in prejme: M. A. C. Lip Pencil Whirl in M. A. C. Lipstick Velvet Teddy ter M. A. C. Lip Pencil Soar in Mac Lipstick Mehr.

V nagradni igri niso smele sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v podjetju NAMA.


PRAVILNIK NAGRADNE IGRE   

M. A. C. in NAMA IN, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NAMA), prirejata nagradno igro na področju Republike Slovenije z znanim dobitkom.

Nagradna igra bo potekala od 28. julija do 2. avgusta 2022, do 20. ure. Udeležba v nagradni igri ni pogojena z nakupom v poslovalnicah Nama. Udeleženec nagradne igre je vsaka polnoletna fizična oseba (ali njen zakoniti zastopnik), ki bo:

  1. všečkala objavo in začela slediti IG profilu @nama in @mac.ljubljana,
  2. označila prijateljico s katero bo delila M.A.C. izdelke in napisala, kateri je njen najboljši M.A.C. izdelek, ki ga naravnost obožuje,
  3. povečala možnosti z deljenjem te objave na storyju.

Zmagovalko/ca bomo izžrebali v soboto, 2. avgusta 2022.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v podjetju NAMA.

Pravila nagradne igre so na voljo na upravi družbe ter na internetni strani www.nama.si in so obvezujoča za organizatorja nagradne igre ter za vse udeležence, ki se odločijo sodelovati ter tako priznavajo ta pravila in se jih obvezujejo tudi upoštevati.

Vsi osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen obveščanja o izidu nagradne igre in identifikacije nagrajenca.

Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali eno nagrajenca/ko, ki bo za nagrado prejel/a M. A. C. Lip Pencil Whirl in M. A. C. Lipstick Velvet Teddy ter M. A. C. Lip Pencil Soar in Mac Lipstick Mehr.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino niti za drugo vrsto ali tip nagrade.

NAMA si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in ali ni izpolnjeval pogojev. V tem primeru organizator izžreba novega nagrajenca.

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Organizator nagradne igre NAMA je odgovoren za plačilo dohodnine in morebitnih drugih davčnih obveznosti, ki izhajajo iz tega naslova.

Žrebanje bo potekalo 2. avgusta 2022. Žrebanje bo interno. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožbe niso možne.

Rezultat žrebanja bo objavljen na uradnem IG profilu @nama.si, pod nagradno objavo, 30. julija 2022. Nagrajenec bo obveščen o nagradi na svojem IG profilu.

Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado najkasneje v 3 tednih od žrebanja.

NAMA lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. NAMA bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavila tako, da bodo udeleženci s tem seznanjeni.

Za tolmačenje posameznih členov tega PRAVILNIKA so pristojni izključno predstavniki podjetja NAMA, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.


Naslovna fotografija: M. A. C.
Lektorirala: Melanija K. Matoh

Aktualno