Kolofon

Izdajatelj: Nama IN d.o.o., Ljubljana
Direktorica: Mateja Erman
Razvoj in izvedba: Eksit ADV d.o.o.
Art direktor: Grega Glavan
Uredniški odbor: Mateja Erman, Zvezdana Stojaković, Iva Strnad
Odgovorna urednica: Iva Strnad
Pomočnica odgovorne urednice: Anela Macanović
Priprava vsebin in člankov: Ksenija Benedetti, Petra Windschnurer, Aleš Čakš, Katarina Mljač, Anela Macanović, Iva Strnad
Lektoriranje: Melanija Kožar Matoh
Fotografije: Arhiv Nama, Profimedia, dobavitelji