Kolofon

 

Izdajatelj: Nama IN d.o.o., Ljubljana
Direktorica: Mateja Erman
Razvoj in izvedbaEksit ADV d.o.o.
Art direktor: Grega Glavan
Uredniški odbor: Mateja Erman, Zvezdana Stojaković, Nejc Gerečnik, Iva Strnad
Odgovorna urednica: Iva Strnad
Pomočnice odgovorne urednice: Tina Kuhar, Tjaša Nikolovska, Anela Macanović
Priprava vsebin in člankov: Ksenija Benedetti, Petra Windschnurer, Aleš Čakš, M. Adela Brodnik, Tjaša Nikolovska, Denis Martinšek, Anela Macanović, Iva Strnad
Lektoriranje: Melanija Kožar Matoh
Fotografije: Arhiv Nama, Profimedia, dobavitelji