Kolofon

Izdajatelj: Nama d.d., Ljubljana
Predsednica uprave: Simona Kozjek
Članica uprave: Mateja Erman
Razvoj in izvedba: Eksit ADV d.o.o.
Art direktor: Grega Glavan
Uredniški odbor: Simona Kozjek, Mateja Erman, Zvezdana Stojaković, Nina Pižorn, Iva Strnad
Odgovorna urednica: Iva Strnad
Pomočnica odgovorne urednice: Nina Pižorn
Priprava vsebin in člankov: Petra Windschnurer, M. Adela Brodnik, Nina Pižorn, Mateja Čelan
Lektoriranje: Melanija Kožar Matoh
Fotografije: Arhiv Nama, Profimedia