Informacije o Namini kartici

Kartica


Lokacija številke kartice je označena s svetlo modrim okvirjem. V primeru modre kartice, je sedem mestna številka kartice zapisana pod belim poljem, namenjenim podpisu. 


Pri zlati kartici je potrebno številko kartice razbrati iz kode, kot je to označeno na sliki (številka je sedem mestna in se vedno začne z 1).